bmklogo.jpg

Logg inn

NB!! Hvis du ønsker mer klubb relatert informasjon må du registrere deg og logge deg inn. ----------------------

Glemt passordet?
----------------------
Har du problemer med registrering? Får du ikke aktiveringsmail i retur? Send en mail til Nettansvarlig.
Elektrokveld med Pål PDF Utskrift E-post
Skrevet av Bjørn Aa. Høvik   
Friday 09. November 2007
Elektrokveld 8.jpgForventningene til klubbmøtet onsdag 31. oktober oversteg det meste av det som har oppstått blant medlemmene på noen år! Hele 24 personer talte jeg. Stinn brakke!

 


Og vi hadde også tre gjester fra Gjerdrum Modellfly Klubb, Kløfta. BMK’ere er velkomne til dem, når de har noe å by på, var hilsenen de fornøyde gjester frambrakte da de for! Slik kulturutveksling er bare av det hyggelige, og er egnet til oppfølging.

BMK er jo så heldig stilt at vi i våre rekker har en som ligger i front og følger elektroverdenen i vår hobby med stor oppmerksomhet. Intet nytt dukker opp uten at Pål er over det og vurderer! Uvurderlig for oss – han er jo en flink formidler også, og ikke sitter han og ruger på ”hemmelig kunnskap”, men formidler nyheter villig og ikke minst greit forståelig. Pål har noe som ikke alle har – en god evne til å fortelle det vesentlige for brukeren om gjenstandene han omtaler. Uten for mange dikkedarer. Denne gangen var det et meget etterlengtet tema han tok for seg, noe som fremmøtet jo tydelig viste: Hvordan velge rett elektromotor, speedcontroller, propell og batteripakke til ditt modellfly.

Elektrokveld 5.jpgForsamlingen var spent til bristepunktet, da Pål innledet med å si at ”børsteløse motorer er ikke som andre motorer -!” Belegget for å si dette var i orden! Han hadde gått igjennom en masse forskjellige av dem – samlet og studert en mengde data, og forsøkt gjennom det å finne en grei måte å karakterisere en børsteløs motor på. Men det var ikke lett – ”det er så mange flere variabler i dem i forhold til i en glow-motor, at en like enkel beskrivelse umulig lar seg gjøre”, fortsatte han. Han forklarte: Antall permanentmagneter og deres styrke i rotoren, antall viklede jernpoler og deres antall vindinger, disse jernpolers viklingsmønster, samt om oppsettet er viklet i stjerne eller i delta. Og ikke minst jernets godhet slik at hysteresetapet blir minimalt. ”Alt sammen en masse forskjellige saker som bestemmer en børsteløs motors turtall, yteevne og virkningsgrad. En kan bli svimmel av alle disse variablene og deres virkninger!” Jo – jammen er det enklere med en fuelmotor allikevel! Volum og turtall – og en bra fuel, så vet man veldig mye allerede!

Elektrokveld 4.jpgMen midt oppe i alt dette steg det fram et mål som klarere enn andre bestemte effekten på en børsteløs motor, fortalte Pål. Det var rett og slett vekta på godsaken! Vekta utgjøres jo av både permanentmagneter, kobbertråd og jernet i polene. Er vekta stor – ja dess mer er det av disse aktive sakene som jo er det som lager kraften! For til syvende og sist er det magnetkraft det handler om. Den magnetiske kraften i permanentmagnetene jobber vekselvis med og mot den magnetiske kraften i jernet – skapt av strømmen i viklingene.

”Men vekta alene gir ikke et fullstendig bilde”, fortsatte han. ”En motors kv sier også mye om hva du kan forvente av den, hvordan den bør brukes. Denne enheten forteller noe om turtallet, nemlig antall omdreininger i sekundet pr. volt. Har en motor lavt kv, så går den langsommere enn en motor med høyere kv, om spenningen påtrykt er den samme. Til gjengjeld vil den kunne trekke en større propell, og ta igjen trekkraften på det viset”. Så her ligger det muligheter til for eksempel å velge en passe skala propell til din modell”.

Elektrokveld 7.jpgHan hadde samlet og systematisert data fra en rekke børsteløse motorer. Med tabeller satt opp fra dette arbeidet, hadde han kommet fram til en ryddig og grei måte å finne ut hva man trengte av opplysninger, samt en grei framgangsmåte for å bruke dem, når man skal velge motor og batteri til sin flymodell.

De frammøtte fikk deretter en skikkelig og grei gjennomgang av hvordan man kunne gå fram for å bestemme både motor og batteristørrelse ut ifra ønsket flystil – prestanda – på sin modell. Alt bygd på fornuftige resonnementer alle kunne følge!

Et av mange råd: ”Legg opp til å bruke 10C av batterikapasiteten. Om du da legger sammen passe batterivekt og motorvekt, så bør tallet tilsvare antall watt motoren du velger kan yte”. Og han hadde med seg ”særtrykk” av sitt arbeide – noe som folk ivrig sikret seg for framtidig bruk! Jeg tror mye av kveldens foredrag dukker opp i MI med tid og stunder – dette er verdifullt stoff som bør komme flest mulig andre til gode!

Elektrokveld 6.jpgI diskusjonen som fulgte, ble det nevnt problemer med visse kombinasjoner av motor og speedcontroller. Glitcher, og i verste fall oppbrent motor, kunne oppstå om kombinasjonen ikke fungerte. Noen motorer er følsommere for speedcontrolleren enn andre. Flere speedcontrollere er bygd for avskjerming ved 72MHz (tillatt i USA), og trenger derfor ekstra kondensatorer for å få fullgod skjerming ved 35MHz, ble det nevnt. Hva som fungerte bra, kunne være hipp som happ – kjente og ukjente merker om en annen. Billige og dyre. Det var ofte – som i mange andre sammenhenger – bare den påklistrede merkelappen som skilte dem fra hverandre. Speedcontrollere var ofte opphav til støyproblemer. Flere gode råd kom fram: Forlengelse av ledninger, mellom speedcontroller og motor er best. Lodding: – unngå å klippe ledningene på selve motoren. Denne kabelen/tråden er ofte av en spesiell legering og vanskelig å lodde. Og bruk mangetrådet kabel for store strømmer – kjennetegnes ved at den er meget myk og bøyelig. Høytalerkabel er bra, og arealet 2,5 mm2 holder til det meste. Har du flere motorer i modellen, så bruk flere speedcontrollere. Greit utstyr å ha er en strømtang. Fås i kombinasjon med voltmeter osv. i nærliggende butikker for en rimelig penge. Wattmeter kan også være greit.

En kraftig klappsalve for Påls innsats avsluttet selve foredraget, men diskusjonene og erfaringsutvekslingene fortsatte videre et godt stykke utover kvelden.

Takk for en sjeldent god klubbkveld, Pål!!

Dokumentasjonen til Pål finner du her.

bhsign.jpg

 

 
< Forrige   Neste >

Lyst til å bli medlem?

Meld deg inn i Bærum Modellfly Klubb via NLF.

NLF modellfly

Flyplassavgift 2017

Kr 600 - mer info her

Jordbru kl 22.15 - 22 juni

zeta.jpg

Jordbru tidligere år

grasrot.png

Her kan du lese mer hvordan du kan støtte BMK hver gang du spiller hos Norsk Tipping.

Nettansvarlig: Pål Stavn
© 2018 Baerum Modellfly Klubb