bmklogo.jpg
Regler for flyplassen PDF Utskrift E-post

 

Bærum Modellfly Klubb disponerer denne modellflyplassen etter avtale med Bærum Kommune.

 

For flyplassen gjelder følgende reglement:

1.         Flyging tillates kun for BMK’s medlemmer.  Gjesteflyging er ikke tillatt.

2.         Det skal betales en årlig flyplassavgift.  For 2018 er dette kr 600.

3.         Alle modellfly med forbrenningsmotor skal støymåles og godkjennes før flyging.  Tillatt lydnivå, målt på 2,8 meter er:

                          90 dBa for firetaktsmotorer og

                          89 dBa for totaktsmotorer.

4.     For fly med forbrenningsmotor gjelder følgende flytider:

Hverdager:               08.30 - 22.00

Lørdager:                  08.30 - 20.00

På søndager og andre helligdager tillates ikke flyging med forbrenningsmotor.

5.     Elektrisk drevne og motorløse modeller er unntatt fra punkt 4.

6.     Flyging med modell-helikopter med forbrenningsmotor er ikke tillatt.

7.     Det tillates kun to modeller med forbrenningsmotor i luften samtidig. 

8.     Det skal ikke flys over og bak standplass. 

9.     Motor skal stanses etter flyging, før modellen skal tilbake til standplass.

10.   Hver flyger skal holde orden.

11.   All parkering av kjøretøy skal skje på parkeringsplassen.  Kjøring inn til flyplassen er kun tillatt for transport av tyngre materiell.

12.   Flyplassen er stengt i vinterhalvåret.

Brudd på reglene kan medføre bortvisning og inndragelse av flytillatelse.

 

BMK's Styre mai 2017

Kontaktpersoner:

Formann i BMK:

Pål Stavn - 911 59 805

 

Flyplassansvarlig for Jordbru modellflyplass: 

Bjarne Hinholm - 990 93 269

 
< Forrige

NLF modellfly

Jordbru tidligere år

Nettansvarlig: Pål Stavn
© 2018 Baerum Modellfly Klubb