bmklogo.jpg

Logg inn

NB!! Hvis du ønsker mer klubb relatert informasjon må du registrere deg og logge deg inn. ----------------------

Glemt passordet?
----------------------
Har du problemer med registrering? Får du ikke aktiveringsmail i retur? Send en mail til Nettansvarlig.
Regler for flyplassen PDF Utskrift E-post

 

For Jordbru modellflyplass gjelder følgende reglement:

 

1.        Flyging er kun tillatt for BMK medlemmer som har betalt årets flyplassavgift.

 

2.        Gjesteflyging er kun tillatt sammen med et aktivt BMK medlem som har betalt årets flyplass avgift, og kun for en dags flygning for en og samme gjest.  Gjesteflyging er ikke tillatt dersom gjesten ikke er NLF medlem med aktivt medlemskort.

 

3.        Flyplassen tillates ikke benyttet i kommersiell virksomhet i noen form.

 

4.        Alle modellfly med forbrenningsmotor skal støymåles og godkjennes før flyging tillates. Tillatt lydnivå, målt på 2,8 meter avstand, er:

 

o    88 dBa for firetaktsmotorer og

o    87 dBa for totaktsmotorer

 

Generelt gjelder det for alle modeller at det skal tilstrebes et så lavt støynivå, og et behagelig støybilde, som mulig.  Det henstilles derav til å unngå langvarig bruk av full gass samt å optimalisere modeller, f.eks. gjennom propellvalg, for å oppnå forannevnte. Modeller som oppfattes å støye for mye kan nektes å fly.  Alle medlemmer som fyller kriteriet i punkt 1 kan gripe inn dersom de anser det som nødvendig.  

 

5.        For fly med forbrenningsmotor gjelder følgende flytider:

 

o    Hverdager:          09:00 – 20:00

o    Lørdager:             09:00 – 17:00

 

På søndager og helligdager tillates ikke flyging med forbrenningsmotor. 

 

6.        Flyging med modell-helikopter med forbrenningsmotor er ikke tillatt.

 

7.        Elektrisk drevne og motorløse modeller er unntatt fra punkt 5.

 

8.        Normalt flys kun en og en modell.  Piloten som er aktiv (har sin tur) kan på forespørsel tillate inntil ytterligere to modeller i luften på samme tid som vedkommende selv flyr.  Under ingen omstendighet skal fler enn tre modeller være i luften på samme tid.

 

9.        Det skal ikke flys over og/eller bak standplass.  Taxing i depoet/standplass er forbudt.  Motor skal stanses etter flyging, før modellen skal tilbake til standplass. 

 

10.    Hver flyger skal holde orden, opptre aktsomt og ivareta egen og andres sikkerhet. Eventuelle hendelser skal rapporters til styret.

 

11.    All parkering skal skje på parkeringsplassen.  Kjøring inn til flyplassen er kun tillatt for transport av tyngre materiell.  Etter slik transport må kjøretøyet umiddelbart returneres til parkeringsplassen.

 

12.    Flyplassen er stengt i vinterhalvåret.

 

 

Brudd på reglene kan medføre bortvising og inndragelse av tillatelse til å benytte flyplassen 

BMK's Styre mai 2018

Kontaktpersoner:

Formann i BMK:

Pål Stavn - 911 59 805

 

Flyplassansvarlig for Jordbru modellflyplass: 

Bjarne Hinholm - 990 93 269

 
< Forrige

Lyst til å bli medlem?

Meld deg inn i Bærum Modellfly Klubb via NLF.

NLF modellfly

Flyplassavgift 2017

Kr 600 - mer info her

Jordbru kl 22.15 - 22 juni

zeta.jpg

Jordbru tidligere år

grasrot.png

Her kan du lese mer hvordan du kan støtte BMK hver gang du spiller hos Norsk Tipping.

Nettansvarlig: Pål Stavn
© 2018 Baerum Modellfly Klubb