bmklogo.jpg

Logg inn

NB!! Hvis du ønsker mer klubb relatert informasjon må du registrere deg og logge deg inn. ----------------------

Glemt passordet?
----------------------
Har du problemer med registrering? Får du ikke aktiveringsmail i retur? Send en mail til Nettansvarlig.
Regler for flyplassen PDF Utskrift E-post

 

Bærum Modellfly Klubb disponerer denne modellflyplassen etter avtale med Bærum Kommune.

 

For plassen gjelder flg. reglement:

1. FLYGING TILLATES KUN FOR BMK's MEDLEMMER. GJESTEFLYGING ER IKKE TILLATT

2. DET SKAL BETALES EN ÅRLIG FLYPLASSAVGIFT SOM FASTSETTES AV KLUBBEN

3. ALLE MOTORDREVNE FLY SKAL STØYMÅLES OG GODKJENNES FØR FLYGING TILLATES.

Tillatt lydnivå er for firetaktere 90 dB A målt på 2.8 m og for totaktere 89 dB A målt på 2.8 m. Tider for støymåling meddeles av miljøleder eller klubbens styre.

4. FOR FLY MED FORBRENNINGSMOTOR GJELDER FLG. FLYTIDER:

Hverdager unntatt lørdager : 08.30 - 22.00

Lørdager : 08.30 - 20.00

På søndager og andre kirkelige helligdager tillates ikke flyging med forbrenningsmotor.

Flyging med modell helikopter er kun tillatt etter avtale med klubbens styre.

For å unngå konflikter ved bruk av tid på flyplassen til konkurransepreget trening, allmenn flyging og skoleflyging, er de forskjellige aktiviteter forsøkt samlet på dedikerte dager. Dette innebærer at enkelt aktivitetene har prioritet på de dager som angitt nedenfor. Denne ordningen medfører ikke eksklusivitet til bruk av tid på flyplassen, men det oppfordres til å vise behørig hensyn og respekt for hverandres behov.

FLYPLASSEN ER STENGT I VINTERHALVÅRET.

ELEKTRISK DREVNE OG MOTORLØSE FLY ER UNNTATT FRA REGLENES §§ 3 og 4.

DET TILLATES KUN TO MOTOR FLY I LUFTEN SAMTIDIG. ET TREDJE FLY KAN TILLATES HVIS DET IKKE HAR FORBRENNINGSMOTOR OG IKKE SJENERER DE TO FØRSTE.

FLYGERNE SKAL SJEKKE AT EGEN RADIOFREKVENS ER LEDIG FØR RADIOEN SLÅS PÅ.

DET SKAL IKKE FLYS OVER OG BAK STANDPLASS.

HVER FLYGER SKAL HOLDE ORDEN.

ALL PARKERING AV KJØRETØYER SKAL SKJE PÅ PARKERINGSPLASSEN. KJØRING INN TIL FLYPLASSEN ER KUN TILLATT FOR TRANSPORT AV TYNGRE MATERIELL.

BRUDD PÅ REGLENE MEDFØRER BORTVISNING OG INNDRAGNING AV FLYTILLATELSEN.

BMK's Styre februar 1999

 

 
< Forrige

Lyst til å bli medlem?

Meld deg inn i Bærum Modellfly Klubb via NLF.

NLF modellfly

Flyplassavgift 2017

Kr 600 - mer info her

Jordbru kl 22.15 - 22 juni

zeta.jpg

Jordbru tidligere år

grasrot.png

Her kan du lese mer hvordan du kan støtte BMK hver gang du spiller hos Norsk Tipping.

Nettansvarlig: Pål Stavn
© 2018 Baerum Modellfly Klubb